Từ vựng

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Tốt Nghiệp

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Tốt Nghiệp

Bachelor, degree, job offer, resume, major, psychology, mental
Xem thêm

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Thảm họa

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Thảm họa

Shook, terrified, disbelief, tremor, fear, happen, disastrous
Xem thêm

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : thanh toán

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : thanh toán

Check, plastic, pipe, credit card, receipt
Xem thêm

Từ vựng tiếng anh thông dụng theo chủ đề: thời sự

Từ vựng tiếng anh thông dụng theo chủ đề: thời sự

News, Earthquake, goodness, president, funeral, terrible
Xem thêm

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Mua vé

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Mua vé

One way, round trip, first class, economy, recession, availability
Xem thêm

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Thư từ bưu kiện

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Thư từ bưu kiện

Mail, pick up, junk, attic, check, embassy
Xem thêm

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Thay đổi ý định

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Thay đổi ý định

Maybe, anymore, thought, change mind, stuff
Xem thêm

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Tai nạn ô tô

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Tai nạn ô tô

Car accident, sore, stomach, operation, hit, seatbelt, fasten, drive, neck, attention
Xem thêm

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Sự sắp xếp

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Sự sắp xếp

Cleanup, put, refrigerator, stock, upstairs, throw away
Xem thêm

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Kỳ thi

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Kỳ thi

Stay up, exam, semester, graduate, translator
Xem thêm