Từ vựng tiếng anh giao tiếp 33: Đàm phán về giá cả

1. Các từ mới

 • Cashflow - dòng tiền
 • Interest - lợi nhuận
 • Balance - cân bằng
 • Average cost - giá trung bình
 • Retail price - giá bán lẻ
 • Discount - giảm giá
 • Knock <price> off - giảm mạnh
 • Offer - đề nghị

 

2. Các mẫu câu

 • It was cheaper than usual - mức giá này rẻ hơn bình thường
 • It was discounted - nó đã được giảm giá
 • It was 20% off - nó đã được giảm giá 20%
 • They knocked $10 off of the price - họ đã giảm 10 đô la
 • I got it half-price - tôi mua nó với giá một nửa
 • It was special offer - đây là một mức giá đặc biệt

 

3. Nhắc lại từ

    Cashflow, interest, balance, average cost, retail price, discount, knock off, offer

 

Bài viết từ pinlaz.com

Lịch nhắc nhở