Từ vựng tiếng anh giao tiếp 29: Gọi điện đến văn phòng du lịch

1. Từ mới

  • Overseas: hải ngoại, nước ngoài
  • Stopover: điểm dừng chân
  • Direct flight: chuyến bay trực tiếp

 

2. Mẫu câu giao tiếp

  • What time is my flight?: chuyến bay của tôi vào lúc mấy giờ
  • What airline am I flying?
  • How long is your trip?
  • I am traveling for work.
  • I will be here for 3 days
  • How do I access the internet?

 

Nguồn: langmaster

Bài viết từ pinlaz.com

Lịch nhắc nhở