Từ vựng tiếng anh giao tiếp 24: Xem hòa nhạc

- Các từ mới:

 • Concert - buổi hòa nhạc
 • Rhythm - nhịp điệu
 • Coincidence - trùng hợp ngẫu nhiên
 • Symphony orchestra - dàn nhạc giao hưởng
 • Stage - sân khấu
 • Sold out - hết vé
 • Acoustic - âm hưởng, thuộc về âm thanh
 • Accompaniment - hợp ca, đệm
 • Fascinating - hấp dẫn, quyễn rũ
 • Advance (adj) - trước

- Các mẫu câu:

 • Are there any tickets left for tonight's show? - Có còn vé nào cho chương trình tối nay không
 • Do you have any thing in the front rows? - Bạn có vé ngồi ở những hàng ghế trước chứ
 • He'll sing to the accompaniment of the piano. - Anh sẽ hát trên nhạc đệm piano
 • The acoustics are not good enough. - Âm thanh không đủ tốt
 • Little do I know you are a music fan! - Tôi biết bạn là một fan hâm mộ âm nhạc
 • It's really fascinating to listen to the songs - Thực sự rất tuyệt vời khi nghe bài hát này
 • Do I have book in advance - Tôi có phải đặt chỗ trước không

- Hội thoại:

 • Amit, do you often go to the concert?
 • Yes I do, I really enjoy listening to music, music is my life.
 • Really, what type of music do you like?
 • Do you like the popular rap music nowadays?
 • Yes, I do. I think rap musc has a very clear rhythm
  It's easy to dance to. And besides, I also like pop music.

 

 • Excuse me, have you got any tickets for tonight concert?
 • For how many?
 • Six.
 • Here you are
 • Thank you!
  Oh sory. I don't like seat near the stage, have you got anything better?
 • I'm afraid that's all we have

- Đọc lại từ:

    Concert, rhythm, coincidence, symphony orchestra, stage, sold out, acoustic, accompaniment, fascinating, advance

 

 

Bài viết từ pinlaz.com

Lịch nhắc nhở