Tiếng anh giao tiếp hàng ngày 3: giao tiếp trong bệnh việnCác từ mới:

 • Diarrhea - bệnh tiêu chảy
 • Medication - thuốc trị liệu
 • Rehydration - bủ nước
 • Prescription - đơn thuốc
 • Inhaler - ống xịt hen xuyễn
 • Pregnant - có thai
 • Allergic - dị ứng
 • Antibiotic - kháng sinh

Ví dụ:

 • I've got diarrhea
 • I'm going to give you some medication
 • You need something for rehydration and you need a diarrhoea medication
 • Please follow the prescription
 • I need an inhaler
 • I think I might be pregnant
 • I'm allergic to antibiotics

Các mẫu câu thông dụng:

 • I'd like to see a doctor
 • I'd like to make an appointment to seed Dr. Jason
 • I have an appointment at 10 o'clock with Dr. Jason
 • It's urgent
 • I have a sore throat - tôi bị đau họng
 • I've got a rash - tôi bị phát ban
 • I'm having difficulty breathing - tôi bị khó thở
 • I've been feeling sick
 • I've been having headaches
 • I'm in a lot of pain
 • I think I might be / have ...
 • I'm allergic to ...
 • How is my situation?
 • Waht does my test results?
 • What do I have to do?

Đọc lại từ mới:

 • Diarrhea
 • Medication
 • Rehydration
 • Prescription
 • Inhaler
 • Pregnant
 • Allergic
 • Antibiotic

 

Nguồn: langmaster
Bài viết từ pinlaz.com

Lịch nhắc nhở