Tiếng anh giao tiếp hằng ngày 22: ngân hàng

Các từ mới:

 • Reissue - phát hành lại
 • Interest - lãi suất
 • Joint - chung
 • Deposit - tiền gửi
 • Cheque - séc
 • Chequebook - cuốn séc, sổ séc
 • Mortgage - thế chấp

Các mẫu câu:

- Making bank transactions money exchange

 • I'd like to withdraw $1000, please!
 • What's exchange rate for Euros?
 • What commission do you charge to exchange currency? - phí chuyển đổi ngoại tệ là bao nhiêu?

- Operating with bank accounts

 • I'd like to open a savings account
 • What do I need to open an bank account?
 • What's the interest rate on this account? - lãi suất trên tài khoản này là bao nhiêu
 • We've got a joint account - chúng tôi có một tài khoản chung
 • Could you tranfer $500 from my current account to my deposit account
 • Could I order a new chequebook, please?

- Other bank phrases in English

 • What's the current interest rate for personal account? - mức lãi suất hiện tại cho mục vay tiền các nhân là bao nhiêu
 • I've forgetten my internet banking password
 • Where's the nearest cash machine? - máy rút tiền gần nhất ở đâu?
 • Who would I talk to (... about a loan)?
 • I would like to make a deposit
 • I'd like to cash this cheque
 • I'd like to speak to someone about a mortgage
 • What are the hours at this branch? - chi nhánh này làm việc trong khung giờ nào?

Đọc lại từ:

 • Reissue
 • Interest
 • Joint
 • Deposit
 • Cheque
 • Chequebook
 • Mortgage

 

Nguồn: langmaster
Bài viết từ pinlaz.com

Lịch nhắc nhở