Tiếng anh giao tiếp hàng ngày 2: Hỏi và chỉ đườngCác mẫu câu hỏi đường:

 • Excuse me, may I ask you something?
 • Excuse me, Can you help me?
 • Do you know where the <place> is?
 • I'm looking for the <place>
 • Can you show me how to get the <place>?
 • Can you show me how to get the nearest post office?
 • Can you tell me the way tho the <place>?

Các mẫu câu chỉ đường:

 • Take a left, turn left, go left
 • Take a right, turn right, go right
 • Go straight a head, go straight
 • Go straight for three block
 • Pass a building, pass a market - đi qua tòa nhà, khu chợ...
 • On the corner of street A and street B
 • Across the street

 

Nguồn: langmaster
Bài viết từ pinlaz.com

Lịch nhắc nhở