Tiếng anh giao tiếp hàng ngày 19: văn phòng

Các từ mới:

 • Disadvantageous - làm tổn thất, thiệt hại
 • Commitment - cam kết
 • Excuse - bào chữa, giải thích
 • Farewell - chia tay, từ biệt
 • Resigne - từ chức, thôi việc
 • Promote - thăng chức
 • Maternity - thai sản
 • Paternity - tư cách, địa vị làm cha

Các mẫu câu:

 • What seems to be the problem? - có chuyện gì vậy?
 • That is very disadvantageous to the company
 • They break the commitment - họ phá vỡ hợp đồng
 • There are no excuses - khỏi bào chữa
 • How long have you worked here?
 • How long does it take you to get to work? - bạn đến công ty mất bao lâu?
 • How do you get to work? - bạn đến công ty bằng gì?
 • She's having a farewell party on Friday
 • She's resigned
 • He's been promoted - anh ấy được thăng chức
 • The internet's down at the moment
 • She's on maternity leave - cô ấy đang trong thời gian nghỉ thai sản
 • He's on paternity leave - anh ấy đang được nghỉ vì vợ sinh

Đọc lại từ:

 • Disadvantageous
 • Commitment
 • Excuse
 • Farewell
 • Resigne
 • Promote
 • Maternity
 • Paternity

 

 

Nguồn: langmaster
Bài viết từ pinlaz.com

Lịch nhắc nhở