Tiếng anh giao tiếp hàng ngày 18: You're welcome

Các từ mới:

 • Adorable - đáng yêu, dễ thương
 • Courteously - lịch sự, lễ phép
 • Exertion - gắng sức, nỗ lực
 • Gain - đạt được
 • Deflecting - làm lệch hướng
 • Gratitude - lòng biết ơn
 • Chores - công việc nhà

Các mẫu câu:

 • It's my pleasure - không có gì
 • Not at all
 • Don't mention it
 • I'm happy to help
 • No worries
 • Anytime
 • It was nothing
 • It could sound like you're deflecting their gratitude
 • No problem or Not a problem
 • Thanh for doing the chores, honey
 • Anything for you
 • You would have done the same for me - không phải cảm ơn, nếu bạn đnag ở trong tình huống của tôi, bạn cũng sẽ làm như vậy

Nhắc lại từ:

 • Adorable
 • Courteously
 • Exertion
 • Gain
 • Deflecting
 • Gratitude
 • Chores

 

Bài viết từ pinlaz.com

Lịch nhắc nhở