Tiếng anh giao tiếp hằng ngày 15: Lâu rồi không gặp

Các từ mới:

 • Digger - thợ đào
 • Grammatically - về mặt ngữ pháp
 • Greeting - lời chào hỏi
 • Corresponds - tương ứng
 • Literally - theo nghĩa đen

Các mẫu câu:

 • I dated a gold digger - tôi đã hẹn hò với một đứa "đào mỏ"
 • Long time no see
 • I have not seen you in a long time
 • We have not seen each other for a long time
 • It's been a long time since we last met
 • It's been (quite) a while! what have you been up to? - cũng được một khoảng thời gian rồi, dạo này bạn thế nào?

Đọc lại từ:

 • Digger
 • Grammatically
 • Greeting
 • Corresponds
 • Literally

 

Bài viết từ pinlaz.com

Lịch nhắc nhở