Tiếng anh giao tiếp hằng ngày 14: xin lỗi

Các từ mới:

 • Bump - đụng, va chạm
 • Inexcusable - không thể tha thứ
 • Sincere - chân thành

Các mẫu câu:

 • Oh my goodness! I'm so sorry. I should have watched where I was going
 • I'm so sorry. Please excuse me!
 • I had that wrong - tôi đã sai
 • I was wrong about that
 • I'd like to apologize
 • I want to apologize
 • I owe you an apologize - tôi nợ bạn một lời xin lỗi
 • I want to tell you that I'm sorry
 • I hope you can forgive me
 • I cannot express how sorry I am - tôi không thể diễn tả được mình cảm thấy có lỗi như thế nào
 • It (something) was inexcusable
 • There is no excuse for my behavior - không có lời bào chữa nào cho hình vi của mình
 • I sincerely apologize for any proplems I may have caused
 • I take full responsibility for my behavior/actions

Đọc lại từ

 • Bump
 • Inexcusable
 • Sincere

 

Bài viết từ pinlaz.com

Lịch nhắc nhở