Tiếng anh giao tiếp hàng ngày 11: phim ảnh

Các từ mới:

 • Blockbuster - bom tấn
 • Fantasy - viễn tưởng
 • Romance - tình cảm lãng mạn
 • R: restricted - bị hạn chế
 • Accompany - đi cùng
 • Horror - kinh dị
 • Breathtaking - ngoại mục, kinh ngạc

Các mẫu câu:

 • What kinds of movies do you like?
 • I like watching horror movies.
 • How often do you go to the cinema?
 • I often go to the cinema when I have free time
 • Who is you favorite actor/actress? - Nam/nữ diễn viên yêu thích của bạn là ai?
 • Children must be accompany by a parent or guardian
 • It's feel-good movie of the year, I found it very touching - đó là một trong những bộ phim của năm, tôi thấy nó rất cảm động
 • The special effects were breathtaking, but the acting left something to be desired - Kỹ xảo thật đáng kinh ngạc, nhưng diễn xuật lại để lại một điều gì đó rất ấn tượng
 • The acting was awful! - diễn xuất thật tệ!

Đọc lại từ:

 • Blockbuster
 • Fantasy
 • Romance
 • Horror
 • Accompany
 • Restricted
 • Breathtaking

 

 

Bài viết từ pinlaz.com

Lịch nhắc nhở