Thành công và thất bại. Chúng ta nghĩ rằng chúng đối lập nhau, nhưng thực sự không phải vậy. Chúng là bạn đồng hành - người hùng và người người cộng tác

Success and failure. We think of them as opposites, but they're really not. They're companions - the hero and the sidekick.

--- Laurence Shames ---

 

Thành công và thất bại. Chúng ta nghĩ rằng chúng đối lập nhau, nhưng thực sự không phải vậy. Chúng là bạn đồng hành - người hùng và người người cộng tác

 

 

Bài viết từ pinlaz.com

Bình luận đã bị đóng!