Tag: giao tiếp

Từ vựng tiếng anh giao tiếp 21: Hỏi về thời gian

Từ vựng tiếng anh giao tiếp 21: Hỏi về thời gian

Tiếng anh giao tiếpTừ vựng tiếng anh thông dụng
clinic, take it easy, gain, graduate, noon, a bit pressed time
Xem thêm

Từ vựng tiếng anh giao tiếp 20: Chúc mừng

Từ vựng tiếng anh giao tiếp 19: Đưa ra lời mời

Tiếng anh giao tiếp hàng ngày 30: Bày tỏ niềm vui

Tiếng anh giao tiếp hàng ngày 30: Bày tỏ niềm vui

Tiếng anh giao tiếp
Expressions that you can use to say you're happy
Xem thêm

Tiếng anh giao tiếp hàng ngày 29: Giới thiệu bản thân

Tiếng anh giao tiếp hàng ngày 28: Thank you

Tiếng anh giao tiếp hàng ngày 28: Thank you

Tiếng anh giao tiếp
How to say "Thank you" in English
Xem thêm

Tiếng anh giao tiếp hằng ngày 27: Thể thao

Tiếng anh giao tiếp hằng ngày 26: Giải tỏa căng thẳng

Tiếng anh giao tiếp hằng ngày 26: Giải tỏa căng thẳng

Tiếng anh giao tiếp
How to talk about worries and relief in English.
Xem thêm

Tiếng anh giao tiếp hàng ngày 25: diễn tả cảm xúc

Tiếng anh giao tiếp hàng ngày 23: nói về công việc