Có đêm tối để chúng ta trân trọng ban ngày, có nỗi buồn để chúng ta trân trọng niềm vui, có cái xấu để chúng ta trân trọng cái tốt, và có em để anh biết trân trọng tình yêu

There is night so we can appreciate day, sorrow so we can appreciate joy, evil so we can appreciate good, you so I can appriciate love.

--- Fususu ---

 

 

Có đêm tối để chúng ta trân trọng ban ngày, có nỗi buồn để chúng ta trân trọng niềm vui, có cái xấu để chúng ta trân trọng cái tốt, và có em để anh biết trân trọng tình yêu.

 

 

Bài viết từ pinlaz.com

Bình luận đã bị đóng!