Chúng ta hi vọng quyền lực của tình yêu sẽ thay thế tình yêu của quyền lực, lúc đó thế giới mới biết đến sự hạnh phúc của hòa bình

We look forward to the time when the Power of Love will replace the Love of Power. Then will our world know the blessing of peace.


--- William Ewart Gladstone ---

 

Chúng ta hi vọng quyền lực của tình yêu sẽ thay thế tình yêu của quyền lực, lúc đó thế giới mới biết đến sự hạnh phúc của hòa bình

 

Bài viết từ pinlaz.com

Bình luận đã bị đóng!