Câu nói hay Tiếng anh

We look forward to the time when the Power of Love will replace the Love of Power. Then will our world know the blessing of peace. --- William Ewart Gladstone ---

Chúng ta hi vọng quyền lực của tình yêu sẽ thay thế tình yêu của quyền lực, lúc đó thế giới mới biết đến sự hạnh phúc của hòa bình

502
Success and failure. We think of them as opposites, but they're really not. They're companions - the hero and the sidekick. --- Laurence Shames ---

Thành công và thất bại. Chúng ta nghĩ rằng chúng đối lập nhau, nhưng thực sự không phải vậy. Chúng là bạn đồng hành - người hùng và người người cộng tác

545
The real man smiles in trouble, gathers strength from distress, and grows brave by reflection. --- Thomas Paine ---

Người đàn ông thực sự mỉm cười trong gian khó, lấy sức mạnh từ đau khổ và trở nên can đảm nhờ suy ngẫm.

575
It is easy to sit up and take notice. What is difficult is getting up and taking action. --- Al Batt ---

Thật dễ dàng để ngồi dậy và gây chú ý, điều khó khăn là đứng dậy và hành động

533
It takes a great deal of courage to stand up to your enemies, but event more to stand up to your friends --- J.K.Rowling ---

Cần rất nhiều can đảm để đứng lên chống lại kẻ thù, nhưng bạn cần nhiều hơn thế để đứng lên với bạn bè của bạn

606
Immature love says: I love you because I need you. Mature love says: I need you because I love you. --- Erich Fromm ---

Tình yêu chưa trưởng thành nói: Anh yêu Em vì Anh cần Em, tình yêu trưởng thành nói: Anh cần Em vì Anh yêu Em

1249
The most precious gift you can give someone is the gift of your time and attention

Món quà quý giá nhất mà bạn có thể tặng cho ai đó chính là thời gian và sự quan tâm của bạn

604
There is night so we can appreciate day, sorrow so we can appreciate joy, evil so we can appreciate good, you so I can appriciate love --- Fususu ---

Có đêm tối để chúng ta trân trọng ban ngày, có nỗi buồn để chúng ta trân trọng niềm vui, có cái xấu để chúng ta trân trọng cái tốt, và có em để anh biết trân trọng tình yêu

650
Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. --- Proverb ---

Chọn một công việc mà bạn yêu thích, và bạn sẽ chẳng bao giờ phải làm việc một ngày nào nữa

625