Các loài động vật

- Eagle:  Chim ưng
- Purrs:  Tiếng grừ grừ (mèo)
- Goldfish: Cá vàng
   
   
   
   
   
   
   Bài viết từ pinlaz.com

Lịch nhắc nhở