Bóng tối không xua tan được bóng tối, chỉ có ánh sáng mới làm được điều đó. Ghét không loại bỏ được sự ghét bỏ, chỉ có tình yêu mới làm được điều đó

Darkness cannot drive out darkness, only light can do that.
Hate cannot drive out hat, only love can do that.

--- Martin Luther ---

 

Bóng tối không xua tan được bóng tối, chỉ có ánh sáng mới làm được điều đó. Ghét không loại bỏ được sự ghét bỏ, chỉ có tình yêu mới làm được điều đó

 

 

Bài viết từ pinlaz.com

Bình luận đã bị đóng!