Quỹ ngài vui vẻ ngày 27/10/2018

  • Ngày thứ bảy thức dậy khá sớm (so với ngày bình thường thoai), tắm rửa và làm tí bữa sáng.
  • Nhận thấy người mà con từng có chút gì đó, giờ chỉ thấy đáng khinh thôi, con người trước kia thay đổi nhanh vậy sao!
  • Vì thế con phải cố gắng làm việc chăm chỉ hơi, bớt chơi bời đi
  • Ngày hôm nay con cũng có thêm một tí chức năng vào cái blog nhỏ của mình

 

Bài viết từ pinlaz.com