Quỹ ngài vui vẻ ngày 27/07/2018

  • Duy trì thói quen dậy sớm, học vài từ mới tiếng anh, đọc vài trang sách, tâm trạng khá thoải mái
  • Hôm nay con cảm thấy mình tự tin hơn hẳn
  • Buổi trưa mưa gió bập bùng nhưng vẫn đội mưa đi ra ngoài ăn cơm trưa, quyết không chịu ngồi tại chỗ ăn cơm
  • Một vài câu nói đùa cũng thấy vui lòng, cảm thấy con nên học cách nói đùa nhiều hơn nữa
  • Buổi tối lang thang dạo quanh một vòng, chẳng đâu vào đâu, nhưng vẫn thấy thoải mái