Quỹ ngài vui vẻ ngày 26/07/2018

  • Ngày hôm nay, con nhận ra con đã gần hết hẳn cảm giác đó rồi, một chút nữa thôi là hết hẳn
  • Today, I realized that I am going to lost that feeling, a little more completely lost
  • Món hàng con chờ đợi cả tháng nay cuối cùng cũng được giao, và còn rất hài lòng
  • The item that I have been waiting for months finally delivered, and I'm very satisfied
  • Đổi món ăn trừa và con cảm thấy ngon miệng hơn, tuy không được no cho lắm
  • Change my lunch taste and I feel more appetite
  • Mặc dù đã muộn nhưng con vẫn cố gắng tự tay nấu gì đó để ăn tối
  • Althought It's late, I still try to cook something for dinner
  • Và cuối cùng con đang duy trì việc gửi tiết kiệm "Niềm vui lớn" của con mỗi ngày!
  • And finally I maintaining the saving my "The big happy" every day

 

(Mới tập tành viết tiếng anh có gì sai sót mong ngài góp ý ạ!)