Quỹ ngài vui vẻ ngày 25/07/2018

  • Ngày hôm nay con đã đến công ty sớm hơn thường lệ, cảm giác thật thanh tĩnh
  • Hoàn thành cái ý tưởng nhỏ cho cái blog nhỏ mà hôm trước mới nảy ra
  • Mặc dù mữa bão bập bùng nhưng vẫn quyết tâm lết ra công viên chạy bộ những 2 vòng
  • Quay lại tự tay nấu một bữa tối sau 2 ngày đớp đồ ăn ngoài quán
  • Đếch quan tâm những gì người khác nói về bạn, mạnh mẽ lên.

 

Bài viết từ pinlaz.com