Quỹ ngài vui vẻ ngày 24/07/2018

  • Ngày hôm nay con đi làm muộn nhưng vẫn ung dung, thư thái bước vào công ty, cữ ngờ như mình không hề đi muộn
  • Today, I go to work late, but I'm still walking slowly, seem I did not late
  • Tự tin hơn bắt chuyện với mọi người
  • I feel more confident when talking to people
  • Đi làm về, một mình hiên ngang bước ra công viên và chạy đúng một vòng bonus thêm một vòng đi bộ
  • When I went home, I walked to the park alone and run one round
  • Hoàn thiện được 90% cái ý tưởng nhỏ ngày hôm qua
  • Completed 90 percent of the small idea that I imagine yesterday
  • Giải trí cuối ngày bằng vài trận game với anh em amateur game thủ
  • Relaxing the end times of day by some game matchs with my amateur gamer friends

(Tập tành viết tiến anh nên có sai sót gì mong ngài bỏ qua cho con nhé!)

 

Bài viết từ pinlaz.com