Quỹ ngài vui vẻ ngày 23/07/2018

  • Ngày đầu tuần hôm nay con đã quay trở lại thói quen dậy sớm, chống đẩy vài cái, học vài từ mới, đọc vài trang sách, tinh thật thật thoải mái
  • First day of week today, I comeback daily routine wake up early, do some exercises, learn some new words, read some book's pages
  • Đi làm sớm hơn thường lệ đôi phút
  • Go to work earlier than usualy
  • Giảm đi đôi chút cái thói dở ẹc là trì hoãn công việc
  • Stop putting off the habit of delaying working
  • Cảm thấy quý ngài sức khỏe của con được phục vụ tốt hơn rồi đấy
  • Feeling Mr. Healthy become better and better
  • Con sực nhận ra một ý tưởng khá hay và bay tay ngay vào làm
  • I realized a good idea and start doing it right now