Quỹ ngài vui vẻ ngày 22/07/2018

  • Ngày chủ nhật hôm nay, con đã ra ngoài đi chơi thay vì ngồi một mình ở nhà cày cuốc hay xem mấy thứ linh tinh trên youtube
  • On sunday today, I went out instead of sitting alone at home to coding or watching bullshit videos on youtube
  • Đi ăn cùng với người bạn cái món mà được coi là đặc sản của Hà Nội
  • Having a lunch with my friend, tasting a food which is considered a special dish of Hanoi
  • Tận hưởng ngày cuối tuần bằng một giấc ngủ chiều thật ngon lành
  • Enjoy the weekend by taking a good nap
  • Dẫn đứa em đi mua một cô vợ bé của sinh viên IT - dẫn đi xa 7 km để xách cái laptop về, đã thế còn dắt nó đi rút một cục tiền mặt trong khi cửa hàng có thanh toán bằng thẻ
  • Lead younger neighbor brother to buy an IT student's wife - take a 7 kilometers to get his laptop, asked him withdraw money instead of the store allow payment by card
  • Hôm nay con đã phát hiện ra đánh răng buổi tối thật thích thú
  • Today I realized that brushing my teeth in the evening was interesting!

 

Bài viết từ pinlaz.com