Quỹ ngài vui vẻ ngày 20/07/2018

  • Dù sao thì vẫn có tinh thần dậy sớm, mặc trời se lạnh ngủ rất ngon
  • Ăn bữa sáng choảnh hơn một chút
  • Cafe buổi trưa với mấy thèng bạn
  • Từ muôn thủa nấu bữa thịt kho dở ẹc, nay được bữa thịt kho ngon miệng
  • Xác định nên từ bỏ những thứ nên cho qua và đặc biệt đéo hợp với mình