Quỹ ngài vui vẻ ngày 19/07/2018

  • Có dậy sớm, tuy không đúng giờ nhưng vẫn học được vài từ mới, đọc được vài trang sách
  • Quay lại chống đẩy buổi sáng sau vài ngày không tập
  • JQuery auto enter event
  • Có bữa nhậu vui vẻ với anh em thường ngày
  • Như hôm qua, ngủ trước 12 giờ :D