Quỹ ngài vui vẻ ngày 18/07/2018

  • Mua đồ ăn sáng mới, mặc dù đã ăn ở nhà, cố ăn nhưng cũng không nổi (có thể không vui lém :D)
  • Cũng chịu khó hoàn thành giấy tờ
  • Nói được mấy câu thấy cũng ngầu đấy chớ
  • Tự nấu được bữa cơm nhưng chỉ có mỗi món thoai
  • Đi ngủ sớm hơn mọi ngày

 

Bài viết từ pinlaz.com