Quỹ ngài vui vẻ ngày 17/07/2018

  • Sau 3 ngày du lịch thì đã quay lại thói quen bình thường, dậy sớm, học tiếng anh và đọc sách.
  • Nghe tin buồn nhưng biết đâu đấy lại là cái mốc cho mình cho qua đi được cái cảm giác không hề dễ chịu này.
  • Gặp lại anh em làm bữa nhậu, khá là vui.
  • Thấy mình chịu khó hơn một chút
  • Xác định được một chút ít việc nên thay đổi nơi làm việc hay không.