Quỹ Ngài vui vẻ ngày 14/10/2018

Chào Ngài, sau một thời gian con "Bơ" Ngài thì con đã quay trở lại và hy vọng không ăn hại hơn xưa, dù sao con cũng xin lỗi Ngài :)

  • Con vui vì con đã trở lại, Ngài vui hay không thì kệ Ngài!
  • Ngày hôm nay Ngài phải mừng cho con vì con đã xác định được mục tiêu, có sự nghiệp con mới mạnh dạn và quyết liệt hơn trong nhiều việc, không nửa vời như bây giờ chỉ vì khoảng cách mà không dám tiến tới, ít nhất cũng cần một cây cầu bắc nối.
  • Tuy chưa xác định được con đường nào con nên theo và quyết định đè đầu cưỡi cổ nó đến cùng nhưng con đã hiểu câu "Có làm hay chơi gì thì cũng phải thật xuất sắc". nhất định con sẽ tìm được cái gì đấy
  • Bớt đi một số dây thần kinh xấu hổ, post post và đừng Ngại ngần
  • Vẫn thỉnh thoảng như ngày trước, tự tay nấu bữa tối cho mình, và dự định sắp tới sẽ thường xuyên nấu ăn hơn, phòng khi không có ai nấu cho mà dớp đấy Ngài!

 

Bài viết từ pinlaz.com