Quỹ ngài vui vẻ ngày 11/07/2018

Hôm nay có về mình hơi lười, ngủ dậy muộn, không đi tập nhưng bù lại lại được vác đồ cho hàng xóm và cũng được món quà bất ngờ

  • Mua được thuốc khàn cổ cho mẹ
  • Giúp hàng xóm chuyển đồ
  • Nói chuyện và có thêm cơ hội mới
  • Trở lại pha nước trà thường xuyên
  • Đi ngủ sớm hơn :D

 

Bài viết từ pinlaz.com