Quỹ ngài vui vẻ ngày 10/07/2018

  • Sắp đọc xong cuốn sách (Đời thay đổi khi ta thay đổi tập 3)
  • Ai đó cười với mình, thật sự là rất vui
  • Giúp được một số người hoàn thành công việc (happy <3)
  • Mua được gối chườm cho mẹ
  • Đến phòng tập, tuy không tập nặng lắm nhưng vẫn thấy ổn

 

Bài viết từ pinlaz.com