Quỹ ngài vui vẻ ngày 05/08/2018

  • Xin lỗi ngài vì sau gần một tuần con mới tích góp vào quỹ, những ngày cuối tuần hôm nay, lần đầu tiên biết thế nào là "Ngủ bờ ngủ bụi" rất vui!
  • Cảm thấy tự tin hơn, hòa đồng hơn với mọi người, nhất là người lạ, tuy còn một số ít còn chưa thể hiện được, nhưng không sao, chắc chắn con sẽ cải thiện
  • Chở ai đó về tận nhà, mặc dù biết đó là điều hiển nhiên nên làm, nhưng con cũng thấy rất vui!
  • Đi sắm được một bộ đồ mà thấy cái mẹt của con bắt đầu chai lì hơn, thử thật nhiều đồ trước khi lựa chọn mà không biết ngại, đếch quan tâm thái độ nhân viên
  • Và điều cuối cùng chắc ngài cũng đoán được con đang định viết gì, vâng chính là con đã quay lại tích góp quỹ "Niềm vui lớn" của con!