Mỗi ngày một câu châm ngôn Tiếng Anh

Đăng ký để mỗi ngày đọc một câu bằng hai thứ tiếng (Anh - Việt), tạo động lực cho ngày mới vui vẻ nhé!

Bạn có thể điền nhiều thời gian cách nhau bởi dấu phẩy (,), ví dụ 08:00, 14:00
The real man smiles in trouble, gathers strength from distress, and grows brave by reflection. --- Thomas Paine ---

Người đàn ông thực sự mỉm cười trong gian khó, lấy sức mạnh từ đau khổ và trở nên can đảm nhờ suy ngẫm.

45
It is easy to sit up and take notice. What is difficult is getting up and taking action. --- Al Batt ---

Thật dễ dàng để ngồi dậy và gây chú ý, điều khó khăn là đứng dậy và hành động

52
It takes a great deal of courage to stand up to your enemies, but event more to stand up to your friends --- J.K.Rowling ---

Cần rất nhiều can đảm để đứng lên chống lại kẻ thù, nhưng bạn cần nhiều hơn thế để đứng lên với bạn bè của bạn

93
Immature love says: I love you because I need you. Mature love says: I need you because I love you. --- Erich Fromm ---

Tình yêu chưa trưởng thành nói: Anh yêu Em vì Anh cần Em, tình yêu trưởng thành nói: Anh cần Em vì Anh yêu Em

94
The most precious gift you can give someone is the gift of your time and attention

Món quà quý giá nhất mà bạn có thể tặng cho ai đó chính là thời gian và sự quan tâm của bạn

120
There is night so we can appreciate day, sorrow so we can appreciate joy, evil so we can appreciate good, you so I can appriciate love --- Fususu ---

Có đêm tối để chúng ta trân trọng ban ngày, có nỗi buồn để chúng ta trân trọng niềm vui, có cái xấu để chúng ta trân trọng cái tốt, và có em để anh biết trân trọng tình yêu

140
Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. --- Proverb ---

Chọn một công việc mà bạn yêu thích, và bạn sẽ chẳng bao giờ phải làm việc một ngày nào nữa

124
The only thing worse than being blind is having sight but no vision --- Hellen Keller ---

Điều tồi tệ hơn cả bị mù quáng là có thế nhìn thấy nhưng lại thiếu đi tầm nhìn

154
Some people dream of success, while other people get up every morning and make it happen. --- Wayne Huizenga ---

Một số người chỉ biết mơ ước thành công, trong khi người khác thức dậy mỗi sáng và biến nó thành hiện thực

161
You can lose when you outscore somebody in a game, and you can win when you're outscored --- John Wooden ---

Bạn có thể thua khi bạn vượt qua ai đó trong một trò chơi, do vậy bạn cũng có thể thắng khi bạn bị ai đó vượt qua

171
Deciding what not to do is as important as deciding what to do. --- Steve Jobs ---

Deciding what not to do is as important as deciding what to do

190