Tag: love quote

Immature love says: I love you because I need you. Mature love says: I need you because I love you. --- Erich Fromm ---

Tình yêu chưa trưởng thành nói: Anh yêu Em vì Anh cần Em, tình yêu trưởng thành nói: Anh cần Em vì Anh yêu Em

94
The most precious gift you can give someone is the gift of your time and attention

Món quà quý giá nhất mà bạn có thể tặng cho ai đó chính là thời gian và sự quan tâm của bạn

120
There is night so we can appreciate day, sorrow so we can appreciate joy, evil so we can appreciate good, you so I can appriciate love --- Fususu ---

Có đêm tối để chúng ta trân trọng ban ngày, có nỗi buồn để chúng ta trân trọng niềm vui, có cái xấu để chúng ta trân trọng cái tốt, và có em để anh biết trân trọng tình yêu

140
To the world you may be just one person, but to one person you may be the world. --- Brandi Snyder ---

Câu nói tiếng anh hay ngày 11/09/2019

233
Love is to love someone for who they are, who they were, and who they will be --- Chris Moore ---

Câu nói tiếng anh hay ngày 10/09/2019

244
The best and most beautiful things in the world cannot be seen nor even touched, but just felt in the heart --- Anne Sullivan ---

Câu nói tiếng anh hay ngày 05/09/2019

290
You come to love not by finding the perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly.

Câu nói tiếng anh hay ngày 20/12/2018

707
If you ever ask me how many times you've crossed my mind, I would say once. Because you came, and never left.

Câu nói tiếng anh hay ngày 03/11/2018

795
True love always make a man better, no matter what woman inspires it.

Câu nói tiếng anh hay ngày 22/10/2018

821