Cài đặt Imagick trên Wamp

1. Giới thiệu

a. ImageMagick

ImageMagick là một thư viện dùng để xử lí các file ảnh, giúp bạn thực hiện các thao tác như thay đổi kích thước, xoay, thu phóng, điều chỉnh màu sắc, ... và khá nhiều hiệu ứng phức tạp khác.

ImageMagick cung cấp giao diện lập trình ứng dụng API cho nhiều ngôn ngữ khác nhau trong đó có Imagick của PHP.

b. Imagick

Imagick là một extension của PHP dùng để xử lý file ảnh sử dụng ImageMagick.

2. Cài đặt Imagick trên Wamp

Bài này mình chỉ hưỡng dẫn cài trên Windows.

- Đầu tiên cần tải và cài đặt ImageMagick cho windows. các bạn vào trang này, tìm đến tập tin cho windows và chọn bản phù hợp.
Mình sẽ chon bản ImageMagick-7.0.7-24-Q16-x64-dll.exe, rồi tiến hành cài đặt.

- Các bạn có thể gõ lệnh cmd: magick -version để kiểm tra đã cài thành công hay chưa.

- Tiếp theo các bạn tải về gói thư viện imagick, vào link này để tải bản imagick mới nhất, chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn.

- Giải nén và copy file php_imagick.dll đến ...\wamp\bin\php\ext

- Mở file php.ini tìm đến đoạn viết extension, với wamp 2.5 64bit thì khoảng từ dòng 806, thêm đoạn 

extension=php_magick.dll
//(có thể thêm vào sau extension=php_pdo_sqlite.dll)

 

Khởi động lại wamp và xem thành quả.

 

Bài viết của pinlaz.com